Bureau voor Lokale Zaken - Lokale en regionale onderzoeksjournalistiek https://lokalezaken.org/web/ nl Scenarios voor onderzoeksprojecten https://lokalezaken.org/web/node/166 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Scenarios voor onderzoeksprojecten</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--field-toptitel field-formatter-text-default field-name-field-toptitel field-type-text field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Plannen en geld</p> </div></div> </div> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/web/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Pim Peterse</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">do, 10/24/2019 - 22:02</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p><strong>Onderzoeksjournalistiek is geen verdienmodel. Langdurig onderzoek kost veel geld, maar is wel noodzakelijk om gedegen onderzoek te doen naar misstanden in de samenleving. De onderste steen boven halen, niet alleen de tegels lichten. Hieronder vertel ik hoe we dat willen aanpakken. Maar belangrijker is dat we hulp nodig hebben. Het Bureau voor Lokale Zaken doet onderzoek met incidentele subsidies van het Leids Mediafonds (RijnlandRoute) en Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Project Westergasfabriek). Maar dat is niet voldoende om al onze plannen uit te voeren. Je kunt ons helpen door vriend te worden van het Bureau en ons daarmee financieel te steunen. </strong><br /> <br /> <strong>Scenario's voor onderzoeksredacties</strong><br /> Elke lokale onderzoeksredactie publiceert succesvolle verhalen, artikelen, longreads video en podcasts. Maar hoe kwamen ze daar? Hoe selecteerden zij hun onderwerpen en belangrijker, hoe deden zij hun onderzoek? Meestal blijft dit verborgen achter de muren van de redactieruimte. Het Bureau voor Lokale zaken biedt ruimte om deze waardevolle informatie op te slaan en te delen met andere lokale redacties waarmee veel dubbel werk wordt voorkomen.<br /> <br /> <strong>Blauwdrukken / scenario's</strong><br /> Onderzoekers van het Bureau gaan actief freelance journalisten en onderzoeksredacties benaderen die succesvolle verhalen hebben gemaakt, met de vraag of zij hun expertise en ervaringen willen delen met andere journalisten. Het Bureau voor Lokale Zaken bouwt dan samen met hen dossiers op binnen het beveiligde samenwerkingsplatform voor lokale en regionale onderzoeksjournalistiek. Deze dossiers (zogenoemde potjes op het vuur) worden als blauwdruk opgeslagen en kunnen op eenvoudige wijze als onderzoek scenario worden gedeeld met lokale onderzoeksredacties.</p> <p><strong>Impact</strong><br /> Op deze wijze kunnen we lokale verhalen een breder platform geven en meerdere locaties met elkaar verbinden; door gezamenlijk te publiceren, brengen we (kleine) lokale verhalen onder de aandacht van een groter publiek. We willen niet alleen inzicht geven in lokaal beleid, politieke processen en misstanden, maar ook een inkijk geven in het onderzoeksproces dat leidt naar het journalistieke eindproduct.<br /> <br /> Door burgers en deskundigen te laten samenwerken aan onderzoek, en door actief over het maakproces te publiceren, willen we de beeldvorming rondom media positief beïnvloeden, en tevens het eindproduct valideren.<br /> <br /> <strong>Doelgroep</strong><br /> In eerste instantie richten we ons op freelance journalisten en onderzoeksredacties. We geven presentaties over de werkwijze van het Bureau op bijeenkomsten van journalisten, zoals bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten en conferenties voor onderzoeksjournalistiek. Daarnaast bezoeken we ook redacties en freelance journalisten en maken gebruik van ons netwerk.<br /> <br /> In tweede instantie richten we ons op direct betrokkenen bij het onderzoek: het lokale publiek, de bezorgde kritische burger die geïnteresseerd is in verdiepende lokale journalistiek. Om een voorbeeld te geven, bij de inspraakprocedures rond de aanleg van de RijnlandRoute tussen Leiden en Katwijk waren maar liefst 44 belangenorganisaties betrokken. Dit soort belangenorganisaties willen we niet alleen voorzien van informatie, maar hen ook actief betrekken bij het onderzoek.<br /> <br /> We gaan artikelen schrijven voor lokale media (stadskranten, wijkbladen, straatkranten), we gaan de wijk in, en organiseren een Bureau voor Lokale Zaken spreekuur in bijvoorbeeld bibliotheken of buurthuizen en we willen nadrukkelijk aanwezig zijn bij lokale bijeenkomsten. Uiteraard maken we voor het bereik van deze doelgroepen gebruik onze sociale media kanalen Twitter, Facebook Instagram en LinkedIn. Ook onze nieuwsbrief richten we lokaal in.<br /> <br /> <strong>Veilig werken</strong><br /> In een tijd waarin de veiligheid van cloud diensten ter discussie staat, is het van belang dat journalisten, zonder dat over hun schouder meegekeken kan worden, veilig kunnen werken. Het Bureau bevordert en faciliteert onderzoeksjournalisten met een afgeschermde digitale werkruimte waarin zij kunnen werken aan onderzoek, tekst-, beeld- en audiobestanden en gereedschap met elkaar kunnen delen. Belangrijkste doel van het Bureau is het stimuleren van regionale samenwerking en verslaglegging daarvan, zodat onderzoeken ook eenvoudig te delen zijn. Tal van onderwerpen leven in het hele land, maar wel met specifieke elementen per regio.</p> <p>Vanuit het basisteam willen we meer dan tot op heden mogelijk was regionale onderzoeksjournalisten stimuleren en een podium bieden. Juist het centraal opslaan en delen van de onderzoek scenario’s kan leiden tot gezamenlijke projecten. De Bureau redactie begeleidt en coördineert lokale onderzoeksteams bij een grondige verslaglegging met behoud van het lokale perspectief. Een vorm van samenwerking met grote impact.<br /> <br /> Dit kan resulteren in:<br /> <br /> <em>Parallelle reportage</em><br /> Redacties werken aan hetzelfde verhaal, maar ze werken aan verschillende output.<br /> <br /> <em>Gezamenlijke reportage</em><br /> Freelance journalisten en verschillende redacties kunnen samenwerken aan hetzelfde eindproduct. Het leidt tot verhalen die een grotere diepgang van kennis weerspiegelen en een bredere, meer diverse set van bronnen die door elke verslaggever / redactie wordt aangedragen. Elke onderzoeker heeft zijn of haar eigen verworven netwerk van experts die context en realiteitscontroles bieden. Het helpen van collega-journalisten bij het gebruik maken van hun kwaliteitsbronnen is een efficiënte vorm van samenwerking.<br /> <br /> <em>Tools</em><br /> Binnen de werkruimte kunnen onderzoekstools worden gebruikt, zoals ge-embedde web applicaties. Het delen van externe tools kan in een repository worden gedaan, inclusief praktische tips voor het gebruik van deze tools.<br /> <br /> <em>Delen</em><br /> Een van de meest potentieel krachtige vormen van samenwerking met de minste extra inspanning is het delen van inhoud met anderen. Voor kleine en lokale uitgevers is dit een manier om verhalen voor een groter publiek te brengen.<br /> <br /> <em>Veiligheid</em><br /> De digitale werkruimte kan dienen als een veilige haven of back-up voor redacties / journalisten in gebieden / situaties waar ze niet veilig kunnen werken. De beveiligde server kan een omgeving bieden voor journalisten om te werken zonder dat iemand over hun schouder mee kijkt.<br /> <br /> Redacties kunnen elkaar of freelancers ondersteunen bij informatieverzoeken (Wob) en rechtszaken die daar mogelijk uit voortvloeien.<br /> <br /> <em>Het publiek</em><br /> Heel belangrijk bij de samenwerking met burgers en burgerjournalisten is dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Het is belangrijk dat professionele journalisten de projecten inhoudelijk en journalistiek technisch begeleiden.<br /> <br /> <strong>Fasen:</strong><br /> <em>Vooronderzoek en acquisitie</em><br /> Het basisteam van het Bureau gaat actief werven bij lokale redacties en freelance onderzoeksjournalisten van succesvolle verhalen, artikelen, longreads, reportages, naar onderzoeken die mogelijk herhaald kunnen worden in andere regio’s / steden.<br /> <br /> <em>Onderzoek / dossier vorming</em><br /> Indien een dossier reproduceerbaar blijkt, bouwen we op basis van een blauwdruk van dit onderzoek lokale scenario’s, met lokale casussen en documentatie. Aangesloten redacties kunnen van deze scenario’s gebruik maken als basis voor hun (lokaal) onderzoek.<br /> <br /> <em>Subsidie / financiering</em><br /> We helpen bij het zoeken van financiering van het onderzoek/publicatie bij fondsen en door middel van crowdfunding en donaties.<br /> <br /> <em>Onderzoek / uitwerking</em><br /> Het Bureau ondersteund en coördineert technisch en inhoudelijk de onderzoeken en de uitwerking daarvan. Met name de samenwerking met burgers verdient extra inspanning.<br /> <br /> <em>Publicatie</em><br /> Het Bureau streeft ernaar zoveel mogelijk in lokale media gezamenlijk te publiceren en zal de publicaties ook op de lokale webpagina’s van het Bureau voor Lokale Zaken publiceren. We helpen met het zoeken naar partners en platforms voor publicatie.<br /> <br /> <em>Nazorg</em><br /> Op basis van de onderzoeken passen we de scenario’s aan met nieuw verworven vaardigheden en technieken. Ook zullen we de gepubliceerde dossiers updaten en zo nodig corrigeren.<br /> <br />  </p> </div></div> </div> <div class="field field-node-field-tags field-entity-reference-type-taxonomy-term field-formatter-entity-reference-label field-name-field-tags field-type-entity-reference field-label-hidden"><div class="field__items"><div class="field__item field__item--subsidie"> <span class="field__item-wrapper"><a href="/web/taxonomy/term/805" hreflang="nl">subsidie</a></span> </div></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=166&amp;2=bookmark" token="lLcYaIOzIh_ij1yrUXDrRUKFHotFgn2_fSbUcVqn2E4"></drupal-render-placeholder><span class="a2a_kit a2a_kit_size_18 addtoany_list" data-a2a-url="https://lokalezaken.org/web/node/166" data-a2a-title="Scenarios voor onderzoeksprojecten"><a class="a2a_button_twitter"></a></span><section class="field field-node--field-reageer field-formatter-comment-default field-name-field-reageer field-type-comment field-label-above display-mode-threaded comment-bundle-comment comment-wrapper"> <a name="comments"></a><div class="comment-form-wrapper"> <h2 class="comment-form__title h3">Reactie toevoegen</h2><drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=166&amp;2=field_reageer&amp;3=comment" token="XxNs_6DuTAh67eR6JS-_13x0YZ3vjnL4XmhfTQrpXQM"></drupal-render-placeholder></div></section> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=166&amp;2=subscribe_node" token="GFrwMKnWU408ENBLEiFgfJYWXSj1gWkYwqCTbQYKjwc"></drupal-render-placeholder> Thu, 24 Oct 2019 20:02:39 +0000 Pim Peterse 166 at https://lokalezaken.org/web Hoe betrek je het publiek bij de journalistiek https://lokalezaken.org/web/node/165 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Hoe betrek je het publiek bij de journalistiek</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--field-toptitel field-formatter-text-default field-name-field-toptitel field-type-text field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Workshop</p> </div></div> </div> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/web/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Pim Peterse</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">ma, 10/14/2019 - 09:50</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p><img alt="workshop" data-entity-type="file" data-entity-uuid="698d2b86-462b-4e1d-994d-55befa1cf6c4" height="278" src="/web/sites/default/files/inline-images/workshop.jpg" width="371" />Het vertrouwen van het publiek in traditionele media staat onder druk. Politici stellen de onpartijdigheid van media openlijk ter discussie en consumenten zien zichzelf vaak niet terug in het dagelijkse nieuws, aldus de organisatoren. Afgelopen vrijdag organiseerden <a href="https://debalie.nl/live-journalism/">Live Journalism</a> en <a href="https://www.areweeurope.com/">Are We Europe</a> een workshop in De Balie voor media en journalisten die actief samenwerken met hun publiek, dat van plan zijn, of het lastig vinden om deze samenwerking vorm te geven. Ik was als vertegenwoordiger van het Bureau voor Lokale Zaken ook aanwezig. De vraag waar ik antwoord op wilde hebben was: hoe waarborg je de kwaliteit van de journalistiek als je samenwerkt met burgers?</p> <p>Steeds meer media breken met de traditionele verhouding tussen journalist (zender) en publiek (ontvanger). In Nederland wordt geëxperimenteerd met vormen van journalistiek waarin het publiek en de journalist samenwerken, door het publiek om advies te vragen (De Monitor), hen als ‘expert’ te positioneren (Bureau voor Lokale Zaken) of hen de insteek en vorm van een verhaal mede te laten bepalen (Follow the Money), kan het vertrouwen worden teruggewonnen.<br /> <br /> Na drie presentaties van Gwen Martèl over wat zij doet als gespreksredacteur bij de Correspondent; Tim Wagemakers over het live journalism project 'Keihard werken, amper rondkomen' en een introductie over Design Thinking door Marcello Resollo gingen we in verschillende groepen aan de slag met een probleemstelling.</p> <p>Design Thinking processen bestaan uit een vijftal activiteiten, namelijk:</p> <p>    - Heb Empathie: zorg ervoor dat je perspectieven van alle betrokkenen kent.<br />     - Definieer het probleem: formuleer het probleem waarvoor je een oplossing ontwerpt.<br />     - Genereer ideeën: genereer zo veel mogelijk ideeën en kies vervolgens de beste(n).<br />     - Maak een Prototype: ga aan de slag en creëer zo snel mogelijk een werkende versie van jouw oplossing.<br />     - Test de oplossing: test de door jou ontwikkelde oplossing en verwerk de feedback die daaruit voortkomt.<br /> <br /> Zoals gezegd was het onderwerp aan onze tafel het waarborgen van de kwaliteit van journalistiek als je samenwerkt met burgers. We kwamen al snel op het idee dat de deelnemers van het onderzoek: de journalist, de deskundige en de burger, niet op hun discipline moesten worden ingedeeld, maar naar expertise, vaardigheden en ervaring. Een journalist kan ook ervaringsdeskundige zijn, de burger journalist, de deskundige een vormgever. Je brengt dus eerst de competenties van de deelnemers in kaart en vormt daarna teams: een schrijvers/redactie team, een documentatie team, een data team en een vormgevers team, afhankelijk van het onderzoek.<br /> <br /> Deze teams krijgen (deel)opdrachten die zij binnen een bepaalde tijd moeten kunnen uitvoeren. In de werkomgeving van het bureau zouden we dus bij de deelprojecten een zandloper kunnen plaatsen of een klok waarop af te lezen is wanneer de opdracht moet zijn uitgevoerd. De teams brengen verslag uit naar de andere teams en deze kunnen feedback geven door middel van bijvoorbeeld een ratingsysteem waarmee ze elkaars werk beoordelen.<br /> <br /> De uitkomsten van de deelonderzoeken worden samengevoegd en gaan door een eindredactionele trechter waarna verschillende eindproducten kunnen worden gerealiseerd. Op basis van de kwaliteit van de deelnemers kunnen artikelen, illustraties en andere producten terecht komen bij verschillende media. Zo kan de professionele journalist publiceren in nationale media, en de burger kan op lokale platforms of lokale media zoals stadsbladen, buurtkranten of straatkranten publiceren; de vormgevers kunnen illustraties of animaties maken voor deze eindproducten, maar ook onafhankelijk producten maken voor Instagram of een Youtube kanaal. Door op verschillend niveaus te publiceren bereik je niet alleen een breder publiek, maar je creëert voor de burger(journalist) een vorm van wederkerigheid.<br /> <br /> Het is een model dat nog verder uitgewerkt moet worden en kan heel goed geïmplementeerd worden in de werkomgeving van het Bureau voor Lokale Zaken. Het was een vruchtbare bijeenkomst, met dank aan de deelnemers en de organisatoren.</p> </div></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=165&amp;2=bookmark" token="VLADWOc5WB2KKkC5s1C-jeDS2NyeQWnFMemd7Gf7m0k"></drupal-render-placeholder><span class="a2a_kit a2a_kit_size_18 addtoany_list" data-a2a-url="https://lokalezaken.org/web/node/165" data-a2a-title="Hoe betrek je het publiek bij de journalistiek"><a class="a2a_button_twitter"></a></span><section class="field field-node--field-reageer field-formatter-comment-default field-name-field-reageer field-type-comment field-label-above display-mode-threaded comment-bundle-comment comment-wrapper"> <a name="comments"></a><div class="comment-form-wrapper"> <h2 class="comment-form__title h3">Reactie toevoegen</h2><drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=165&amp;2=field_reageer&amp;3=comment" token="sfyydER7SeT6-tKzEFv2-8tv0JspM83sp3AzhhFWCx4"></drupal-render-placeholder></div></section> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=165&amp;2=subscribe_node" token="EO_afK3NS0pgR8DBpbIKfCkgx65IxkLyn9UB3qIR9Bc"></drupal-render-placeholder> Mon, 14 Oct 2019 07:50:09 +0000 Pim Peterse 165 at https://lokalezaken.org/web Strategische allianties https://lokalezaken.org/web/node/122 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Strategische allianties</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--field-toptitel field-formatter-text-default field-name-field-toptitel field-type-text field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Bureaublog</p> </div></div> </div> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/web/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Pim Peterse</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">ma, 11/12/2018 - 10:40</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Samenwerking is de sleutel voor het versterken van lokale (onderzoeks)journalistiek. Dat klinkt eenvoudig maar zoals iedereen weet die met verschillende partner organisaties heeft samengewerkt, het is vaak gecompliceerder dan gedacht: onverenigbare bedrijfsculturen, concurrentie posities en verschillende  (commerciële) belangen willen nog wel eens voor problemen zorgen. Strategische allianties op projectbasis zouden een oplossing kunnen bieden.  </p> <p>We zoeken naar gebieden waar we kunnen samenwerken en creëren vertrouwen tussen de verschillende partners om daarop voort te kunnen bouwen. Bijvoorbeeld samenwerking tussen lokale kranten en lokale omroepen waarbij de organisaties elkaar weliswaar beconcurreren, maar ook elkaar kunnen aanvullen. Zo werken we met het project <a href="https://leidse.lokalezaken.org/web/RijnlandRoute">RijnlandRoute</a> in Leiden samen met het Leidsch Dagblad en UnityFM waarbij we radiomaken (podcasts) combineren met geschreven journalistiek en publicaties op elkaar afstemmen.</p> <p>Interesse in samenwerking? Neem <a href="/web/contact">contact</a> met ons op of bel 06-34103077 (Pim).<br /> <br />  </p> </div></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=122&amp;2=bookmark" token="nB5VB5CaFVPZh7l2HLudjN9yZvbx-GRaSKxGeqA9o2I"></drupal-render-placeholder><span class="a2a_kit a2a_kit_size_18 addtoany_list" data-a2a-url="https://lokalezaken.org/web/node/122" data-a2a-title="Strategische allianties"><a class="a2a_button_twitter"></a></span><section class="field field-node--field-reageer field-formatter-comment-default field-name-field-reageer field-type-comment field-label-above display-mode-threaded comment-bundle-comment comment-wrapper"> <a name="comments"></a></section> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=122&amp;2=subscribe_node" token="X1c5h-Qfysj98GJiiHxLX8tCup87VBU5IhpvJqyW75M"></drupal-render-placeholder> Mon, 12 Nov 2018 09:40:24 +0000 Pim Peterse 122 at https://lokalezaken.org/web Regioteams https://lokalezaken.org/web/node/120 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Regioteams</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--field-toptitel field-formatter-text-default field-name-field-toptitel field-type-text field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Bureaublog</p> </div></div> </div> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/web/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Pim Peterse</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">ma, 10/29/2018 - 18:17</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Om snel op actuele ontwikkelingen te kunnen reageren, gaat het Bureau voor Lokale Zaken regioteams samenstellen, bestaande uit een basisteam, twee regioteams en een datateam. Het basisteam bestaat uit een coördinator, een hoofdredacteur en een marketingcommunicatiemedewerker. De regioteams bestaan uit freelance onderzoeksjournalisten: minimaal één programmamaker, één researcher, en een journalist van een lokaal medium, in sommige gevallen kan een betrokken (bezorgde) burger of klokkenluider bij het onderzoek worden betrokken. Het datateam ondersteunt de twee regioteams en bestaat uit een data-onderzoeker en een data-journalist. Dit team controleert de cijfers/data van de publicaties door het Bureau, maar gaat ook zelfstandig regionaal data-onderzoek doen.<br /> <br /> De teams doen onderzoek naar lokale/regionale kwesties. De bedoeling is dat de teams één kwestie onderzoeken, na publicatie ontstaat er ruimte voor een nieuw team.<br /> <br /> <strong>Burgerjournalisten</strong><br /> Het medialandschap kent een nieuwe concurrent, namelijk het directe mediakanaal van, voor en door burgers zelf. ‘Amateurjournalisten’ met een eigen publiek podium, met groeiende politieke invloed. Het Bureau wil hen de mogelijkheid bieden om met professionele begeleiding onderzoek te doen. De burgerjournalist zal veelal het team van <em>inside</em> informatie voorzien en kan onderzoeksopdrachten krijgen.</p> <p>De regioteams werken samen in de beveiligde digitale werkruimte dat het Bureau heeft opgezet, waarin zij methoden, technieken en informatie kunnen delen.<br /> <br /> <strong>Geld alleen maakt niet gelukkig</strong><br /> We hebben dit plan ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, regeling Onderzoeksjournalistiek, maar onze aanvraag werd niet gehonoreerd helaas. Dat betekent dat we elders financiering moeten zoeken, er zijn steeds meer regionale mediafondsen waar we geld kunnen aanvragen, maar niet overal in Nederland bestaan die fondsen. Journalisten kunnen bij Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FondsBJP) onderzoekssubsidie aanvragen, maar het Bureau zal samen met de samenwerkende lokale media die inkomsten moeten matchen. Om het project van de grond te krijgen hebben we basisfinanciering nodig.<br /> <br /> We zijn nu met onderzoek bezig in de steden Leiden, Amsterdam, Groningen en in de provincie Limburg. In Leiden gaan we onderzoek doen naar de besluitvorming rond de aanleg van de RijnlandRoute, samen met vier journalisten gaan we reconstructies, podcasts en artikelen publiceren bij verschillende media zoals het Leidsch Dagblad en UnityFM en natuurlijk op Leidse.lokalezaken.org. In Limburg onderzoeken we, met een onderzoekssubsidie van FondsBJP, Smerige Lokale Zaken, de zogenoemde spoedlocaties, (na Limburg willen we de andere provincies onderzoeken) en in Amsterdam maken we onze handen vuil aan een saneringsproject.</p> <p><strong>Aandachtsgebieden</strong><br /> Gemeenten krijgen steeds meer taken en macht, hoe gaan bestuurders daarmee om, kan het gemeentelijk apparaat de extra taken wel aan? Tegelijkertijd roepen de gemeentes daarbij de hulp in van burgers. Hoe verloopt dat? Hebben die burgers echt wat in de melk te brokkelen? In de onderwerpen waar we ons op richten is die wisselwerking tussen burger en politiek<span style="color:blue"> </span>steeds aan de orde. Bijvoorbeeld:</p> <p>- De Omgevingswet: hoe ver zijn de gemeenten, provincies en waterschappen met de voorbereidingen op deze transitie die in 2021 van kracht wordt?</p> <p>- Ook kijken we naar lokale initiatieven rond de Energietransitie, waar gaat het goed of fout?</p> <p>- We schenken ook aandacht aan integriteitskwesties in gemeenteraden: hoe vinden die integriteitsonderzoeken plaats en zijn die wel zo betrouwbaar?<br /> <br /> - Krimpregio's. De groei in de steden gaat ten koste van regio’s aan de rand van Nederland, het zogeheten ‘Randland’. Als deze trend zich voortzet, zijn in 2040 het noorden van Groningen en het zuiden van Limburg en Zeeland 16% van hun inwoners kwijt. Minder mensen betekent minder handen om voorzieningen in stand te houden en zo ontstaat er een vicieuze cirkel van verschraling, vergrijzing, waardedaling en het onvermijdelijke vertrek van nóg meer mensen.</p> <p>Het zijn grote onderwerpen die lokaal grote impact hebben en voor lokale journalistiek interessant zijn om te volgen en onderzoeken. Klein beginnen is het credo.<span style="mso-spacerun:yes">  </span><p></p><br /> <br /> <strong>Steun</strong><br /> Om deze plannen te realiseren hebben we steun nodig. We gaan per project lokaal financiering zoeken door bijvoorbeeld te crowdfunden, maar je kunt onze missie nu al steunen door een donatie te doen of lid te worden van het Bureau voor Lokale Zaken.<br /> <br /> <strong>Wat wij bieden</strong><br /> Een belangrijk onderdeel van het Bureau voor Lokale Zaken is het presenteren van het onderzoeksproces vooraf. Gedurende het onderzoek houden de journalisten op de sub-domeinen van lokalezaken.org een blog bij. Zo kunnen leden van het Bureau, maar vooral de direct betrokkenen bij het onderzoek, de ontwikkelingen op de voet volgen: tegen welke problemen lopen de onderzoekers aan, welke journalistieke keuzes moeten ze maken, welke documenten gebruiken ze, welke methoden gebruiken ze of juist niet?<br /> <br /> <a href="https://lokalezaken.org/vrienden">Word vriend of doneer.</a></p> </div></div> </div> <div class="field field-node-field-tags field-entity-reference-type-taxonomy-term field-formatter-entity-reference-label field-name-field-tags field-type-entity-reference field-label-hidden"><div class="field__items"><div class="field__item field__item--energietransitie"> <span class="field__item-wrapper"><a href="/web/taxonomy/term/993" hreflang="nl">Energietransitie</a></span> </div><div class="field__item field__item--omgevingswet"> <span class="field__item-wrapper"><a href="/web/taxonomy/term/992" hreflang="nl">Omgevingswet</a></span> </div></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=120&amp;2=bookmark" token="yx84Y2X2ytoXTHMMdIA0R_2g_ADGLM08k5A--5zLCcM"></drupal-render-placeholder><span class="a2a_kit a2a_kit_size_18 addtoany_list" data-a2a-url="https://lokalezaken.org/web/node/120" data-a2a-title="Regioteams"><a class="a2a_button_twitter"></a></span><section class="field field-node--field-reageer field-formatter-comment-default field-name-field-reageer field-type-comment field-label-above display-mode-threaded comment-bundle-comment comment-wrapper"> <a name="comments"></a></section> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=120&amp;2=subscribe_node" token="aGFxqfG4lJTA0twhDZZgyD1xJbIrPt_DGZSCW3dDD1c"></drupal-render-placeholder> Mon, 29 Oct 2018 17:17:05 +0000 Pim Peterse 120 at https://lokalezaken.org/web De staat van Nederland: energietransitie https://lokalezaken.org/web/node/110 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">De staat van Nederland: energietransitie</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--field-toptitel field-formatter-text-default field-name-field-toptitel field-type-text field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Bureaublog</p> </div></div> </div> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/web/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Pim Peterse</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">wo, 10/03/2018 - 10:36</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Tijdens de bijeenkomst <a href="http://www.destaatvannederland.nl/">De Staat van Nederland</a> werd me een ding duidelijk, er staat ons een grote opgave te wachten in de nabije toekomst: de energietransitie. De Staat van Nederland is een is een kennissymposium georganiseerd door het Expertisecentrum Journalistiek. Op deze bijeenkomst spraken onder meer  Dr. Paul Koutstaal, senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving<strong>, </strong>over duurzame energie en de CO2 uitstoot van elektriciteitsopwekking en Prof. dr. ir. Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, over de energietransitie in Nederland.<br /> <br /> Het beeld dat door deze wetenschappers werd geschetst is onthutsend. De energietransitie die voor de deur staat wordt qua omvang vergeleken met de wederopbouw. De energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie: zon, wind, biomassa en water. Het doel van de transitie is om een geheel duurzame energievoorziening te hebben in 2050 in Nederland, die dan voor 95% bestaat uit groene energie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Energieakkoord.</p> <p>Volgens Jan Rotmans betekent een transitie een machtswisseling, het is een fundamentele verandering van structuur, cultuur en werkwijzen op systeemniveau en dat vereist een omslag in denken, handelen en organiseren. Hij vraagt zich af waarom de energietransitie in Nederland zo langzaam gaat en geeft daar een aantal redenen voor: fossiele energie zit in ons DNA, er is gebrek aan politiek leiderschap, er is veel invloed van multinationals op energiebeleid, overregulering en bureaucratie en een falend duurzaam innovatiebeleid. In de afgelopen 25 jaar is Nederland van plek 5 afgegleden naar plek 27 op de ranglijst van landen die het meest gebruik maken van duurzame energie.<br /> <br /> Volgens Paul Koutstaal komen de nationale kosten komen in 2030 uit op 1,6 - 2,6 mld euro/jaar<br /> (80%-reductiepad) en 3,5 - 5,5 mld euro/jaar (95%-reductiepad). Hoe gaan we dat betalen? Voor een deel komt dat voor rekening van het bedrijfsleven, maar het overgrote deel zal de burger moeten opbrengen: bijvoorbeeld door de verhoging van de ODE wat staat voor Opslag Duurzame Energie. Het is ingevoerd door de overheid in 2013. Deze opslag is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het is een extra belasting die je moet betalen voor iedereen die energie afneemt. De subsidiepot van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt hiermee gefinancierd. Onze energierekening zal dus de komende jaren behoorlijk gaan oplopen.<br /> <br /> Lokaal worden in Nederland initiatieven genomen om de CO2 uitstoot te verminderen, de regio wil wel maar heeft landelijk beleid nodig. Welke lokale initiatieven zijn er? Wat kunnen zij betekenen? We gaan het de komende jaren in de gaten houden.</p> </div></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=110&amp;2=bookmark" token="YFmE09HqVxbLVchyUt0o5XABXtkzm7o6NtrnsXx3tzE"></drupal-render-placeholder><span class="a2a_kit a2a_kit_size_18 addtoany_list" data-a2a-url="https://lokalezaken.org/web/node/110" data-a2a-title="De staat van Nederland: energietransitie"><a class="a2a_button_twitter"></a></span><section class="field field-node--field-reageer field-formatter-comment-default field-name-field-reageer field-type-comment field-label-above display-mode-threaded comment-bundle-comment comment-wrapper"> <a name="comments"></a></section> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=110&amp;2=subscribe_node" token="uvGJW6OMld7J8BR8LKycsdaXs1cqHJnF2zsieaAVwiQ"></drupal-render-placeholder> Wed, 03 Oct 2018 08:36:42 +0000 Pim Peterse 110 at https://lokalezaken.org/web Waarom vriend worden van het Bureau? https://lokalezaken.org/web/node/103 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Waarom vriend worden van het Bureau?</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--field-toptitel field-formatter-text-default field-name-field-toptitel field-type-text field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Bureaublog</p> </div></div> </div> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/web/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Pim Peterse</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">do, 09/20/2018 - 12:29</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p><img alt="handen" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9150a00d-d453-4b5e-bbf6-810045413efe" height="249" src="/web/sites/default/files/inline-images/handen_vriendschap.jpg" width="323" />Op journalistiek en specifiek onderzoeksjournalistiek in de regio is in de afgelopen jaren flink bezuinigd, er komen betere tijden aan met steun van de overheid, maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. Journalistiek bestaat bij de gratie van het publiek, -zonder lezers geen schrijvers- en geld alleen zal de onderzoeksjournalistiek niet redden. Ik denk dat vooral samenwerking de sleutel is, niet alleen samenwerking tussen freelance journalisten en mediaredacties, maar vooral de samenwerking tussen journalisten en het publiek. Jij dus.<br /> <br /> Ik denk dat het mogelijk is hoogwaardige journalistiek te bedrijven waarbij de burgerjournalist of <em>de bezorgde burger</em> een aandeel heeft. Door onervaren journalisten, amateur journalisten of klokkenluiders te koppelen aan professionele onderzoekers, waarbij tijdens de samenwerking alle regels van de onderzoeksjournalistiek in acht worden genomen, kunnen we samen journalistieke producten maken.<br /> <br /> Door het journalistieke proces in aanvang al te delen, laten we zien hoe onderzoeksjournalisten te werk gaan en tegen wat voor problemen ze bijvoorbeeld aanlopen of wat voor keuzes ze moeten maken.<br /> <br /> Ik hoop natuurlijk dat dit inzicht jou zal enthousiasmeren mee te doen, in elk nieuwsgierig mens schuilt een onderzoeksjournalist. Meedoen kan op verschillende manier: we gaan onderzoek doen waarbij we je gaan vragen om informatie met ons te delen of dingen voor ons uit te zoeken, misschien heb jij de expertise die wij missen. Je kunt ook een onderwerp bij ons <a href="/web/contact/pitch">pitchen</a>, ben je een misstand op het spoor of gebeurt er iets in jouw buurt of gemeente dat het onderzoeken waard is, meld het dan bij ons, dan kijken wij of we er een onderzoeker op kunnen zetten om samen met jou onderzoek te doen.<br /> <br /> Zoals de naam van ons bureau al zegt werken we lokaal. We zoeken voor lokale onderwerpen samenwerking met lokale journalisten en deskundigen, omdat zij dicht op het onderwerp zitten en alle <em>ins &amp; outs</em> van de gemeente of regio kennen. Tegelijk realiseren we ons ook dat lokale journalisten soms verstrengelen in de belangen die spelen, om die reden is samenwerking met een onderzoeker die niet geen directe banden heeft met  gemeente een oplossing, deze kan iets mee afstand nemen en vragen stellen die anders niet gesteld kunnen worden.<br /> <br /> Je kunt natuurlijk ook op een andere manier bijdragen: je kunt ambassadeur worden van het Bureau, deel onze website op sociale media, praat over ons. En om weer terug te komen op het geld, je kunt ons ook helpen door <a href="/web/vrienden">vriend te worden of donateur,</a> voor 60 euro per jaar (of 6 euro per maand) ben je vriend en steun je ons in onze missie om lokale journalistiek nieuw leven in te blazen. </p> </div></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=103&amp;2=bookmark" token="iNIOJnrHfArug4dZQKDzP7KPyTIWxyswovB-62Wx-Qk"></drupal-render-placeholder><span class="a2a_kit a2a_kit_size_18 addtoany_list" data-a2a-url="https://lokalezaken.org/web/node/103" data-a2a-title="Waarom vriend worden van het Bureau?"><a class="a2a_button_twitter"></a></span><section class="field field-node--field-reageer field-formatter-comment-default field-name-field-reageer field-type-comment field-label-above display-mode-threaded comment-bundle-comment comment-wrapper"> <a name="comments"></a></section> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=103&amp;2=subscribe_node" token="itYuhnhwhXpVK_Yqb60shi72MCyLZMuwt9oSug400AM"></drupal-render-placeholder> Thu, 20 Sep 2018 10:29:15 +0000 Pim Peterse 103 at https://lokalezaken.org/web Wat hebben we journalisten te bieden? https://lokalezaken.org/web/blog3 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Wat hebben we journalisten te bieden?</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--field-toptitel field-formatter-text-default field-name-field-toptitel field-type-text field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Bureaublog</p> </div></div> </div> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/web/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Pim Peterse</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">ma, 09/17/2018 - 10:15</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Het Bureau voor Lokale zaken is een platform voor lokale en regionale onderzoeksjournalistiek: een beveiligde samenwerkingsomgeving voor onderzoeksjournalisten, mediaredacties, deskundigen en publiek; en een presentatieplatform voor de verschillende journalistieke uitingen, waarbij we graag experimenteren met presentatiemogelijkheden. In de werkomgeving faciliteren we de redacties met onderzoeksgereedschap en een beveiligde werkruimte, waarin je ongestoord kunt werken. We verbinden de verschillende lokale redacties met elkaar zodat jullie ervaringen, methoden en technieken kunnen delen. Ook bieden we ondersteuning aan bij het aanvragen van subsidies en het verkopen van journalistieke producten en bemiddelen we bij juridische geschillen.</p> <p>We zullen altijd op zoek gaan naar lokale medewerkers, lokale en regionale (onderzoeks)journalisten en deskundigen weten het beste wat er speelt in hun omgeving. Minder ervaren (onderzoeks)journalisten en burgerjournalisten worden altijd gekoppeld aan ervaren collega's zodat de kwaliteit gewaarborgd is.<br /> <br /> De redactieraad (hoofd en eindredacteuren) bepaalt wie onderzoek kan doen voor het Bureau en in welk tijdsbestek dit zal plaatsvinden; hoeveel geld er beschikbaar is en waar publicatie plaatsvindt. Als er samengewerkt wordt met bestaande media, dan valt de eindverantwoordelijkheid onder de hoofdredacteur van het publicerend medium.<br /> <br /> <strong>De werkomgeving</strong><br /> We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een beschermde digitale werkomgeving voor lokale onderzoeksjournalisten. In deze redactieruimte van het Bureau voor Lokale Zaken kun je alles met elkaar delen, van activiteiten tot uitgebreide documenten. Maar ook discussies aangaan of samen schrijven aan teksten, zoals scenario's en artikelen of een logboek bijhouden. Redacties kunnen onderling expertise en informatie met elkaar delen.<br /> <br /> Met gebruik van open source software hebben we een werkomgeving ingericht waarin de verschillende stadia van journalistiek onderzoek zijn uitgezet: de hypothese / probleemstelling, onderzoeksvragen, de misstand, bronnen, hoor en wederhoor. Per redactie kunnen er onderdelen aan toegevoegd worden. We bouwen de werkruimte op maat.<br /> <br /> De eind- of hoofdredacteur kan door middel van een notificatiesysteem op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het onderzoek en vanuit de werkomgeving kunnen korte presentaties en verslagen worden gedeeld op het presentatieplatform van het Bureau.<br /> <br /> <strong>Scenario's / artikelen</strong><br /> Samen schrijven aan teksten: de onderzoeksopzet, subsidie-aanvragen, scenario's en artikelen, een logboek bijhouden. De redactie administrator bepaalt wie welke informatie kan lezen en/of bewerken. Dat is bijvoorbeeld handig als je met externe deskundigen samenwerkt die slechts een deel van de onderzoeksresultaten hoeven te zien.<br /> <br /> <strong>Document management</strong><br /> Deel documenten en bestanden, bijvoorbeeld pdf of mp3 en maak informatie op één centrale plek toegankelijk voor redactieleden en andere deelnemers.</p> <p><strong>Datasheets</strong><br /> Je kunt gebruik maken van een excel-omgeving waarin datasets kunnen worden aangemaakt en geanalyseerd, ook kun je per project een begroting- of urenregistratietemplate gebruiken. Datasets kunnen ook weer tussen redacties gedeeld worden.</p> <p><strong>Agenda</strong><br /> Een centrale agenda of per redactieruimte om bijzondere dagen of evenementen in te zetten.</p> <p><strong>Nieuws en blogs</strong><br /> Redactieleden kunnen hun activiteiten of nieuws direct delen met de rest van het Bureau.</p> <p><strong>Redactieruimtes</strong><br /> We kunnen op maat redactieruimtes aanmaken en bijhouden en de taakverdeling per project regelen via een takensysteem. Zo kun je goed bijhouden wat de status is van je projecten en alle losse taken. Interne en externe deelnemers kunnen worden uitgenodigd om (delen van) de redactieruimte te bezoeken en mee te werken.</p> <p><strong>Notificaties</strong><br /> Via een e-mail notificatiesysteem kunnen de deelnemers van projecten elkaar op de hoogte houden van de voortgang. Zo kan een notificatie gestuurd worden wanneer nieuwe inhoud is aangemaakt of wanneer bestaande inhoud is bijgewerkt.</p> <p><strong>Beveiligde toegang</strong><br /> Toegang tot de werkomgeving gaat via een VPN verbinding, met Twee Factor Authenticatie vindt een extra identificatie plaats.<br /> <br /> <strong>Blauwdruk</strong><br /> Van elke redactieruimte kan een blauwdruk gemaakt worden zodat deze door een andere lokale redactie kan worden gebruikt als basis voor eigen onderzoek. Een lokaal verhaal kan daardoor landelijke dekking krijgen.<br /> <br /> Wil je graag meewerken of wil je meer weten? Neem dan gerust <a href="/web/inschrijven">contact</a> met ons op: <a href="mailto:bureau@lokalezaken.org">e-mail</a> ons of bel 06-34103077.</p> </div></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=99&amp;2=bookmark" token="8TL8L6QUHhWk5RhMlD-l104d5m6AaoHKQt0ELWL_bE8"></drupal-render-placeholder><span class="a2a_kit a2a_kit_size_18 addtoany_list" data-a2a-url="https://lokalezaken.org/web/blog3" data-a2a-title="Wat hebben we journalisten te bieden?"><a class="a2a_button_twitter"></a></span><section class="field field-node--field-reageer field-formatter-comment-default field-name-field-reageer field-type-comment field-label-above display-mode-threaded comment-bundle-comment comment-wrapper"> <a name="comments"></a></section> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=99&amp;2=subscribe_node" token="6O3HmsOFeD3MhNdBQ1SmLL9pffAdW5ClC9A35EHwR10"></drupal-render-placeholder> Mon, 17 Sep 2018 08:15:20 +0000 Pim Peterse 99 at https://lokalezaken.org/web Wat we aan het doen zijn https://lokalezaken.org/web/node/96 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Wat we aan het doen zijn</span> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/web/user/172" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Eva Meesterberends</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">vr, 09/14/2018 - 12:14</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p><span><span>In november vorig jaar ontmoette ik Pim op de conferentie van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten in Maastricht. Pim was, zo begreep ik van een gemeenschappelijke vriend, bezig met het opzetten van een online platform voor regionale onderzoeksjournalistiek. Precies hetgeen dat ik graag ooit zou willen doen. Gelukkig kon hij wel wat assistentie gebruiken en was ik in een positie om dat te bieden. Sinds januari van dit jaar denk ik mee over hoe dat platform vorm moet krijgen en hou ik me bezig met journalistiek onderzoek op regionaal niveau.</span></span></p> <p><span><span>Het Bureau voor Lokale Zaken bestaat tot nu toe vooral uit keihard werken aan een ‘online kantoor’ dat het mogelijk gaat maken voor regionale (freelance) journalisten met elkaar samen te werken, en makkelijk contact te houden met bijvoorbeeld een eindredacteur van de krant die het artikel gaat plaatsen. We bouwen een platform dat goed beveiligd is en waarin journalisten elkaar makkelijk kunnen vinden en samenwerken alsof je bij elkaar aan tafel zit. Dit werk ligt vooral bij Pim, die bedenkt hoe iets eruit moet zien en Kees, die de harde technische zaken in orde maakt. Daar tussendoor ren ik; ik ben bijvoorbeeld bezig met een onderzoek en kom erachter dat ik absoluut een chatfunctie wil, of de mogelijkheid om met een collega in een andere provincie aan een datasheet te werken. Al doende ontdekken we dus wat we nodig hebben en krijgt het platform zijn gedaante.</span></span></p> <p><span><span>Op dit moment besteed ik ongeveer twee dagen per week aan mijn werk voor het Bureau voor Lokale Zaken. Dat betekent tot nu toe dus vooral veel denken en overleggen en uitproberen. En veel plannen zien komen en gaan; soms krijgen we een subsidie niet en moeten we een idee laten gaan. Soms hebben we ideeën die al uitgevoerd zijn door een ander en dus ook geen doorgang vinden. Aan de buitenkant is wellicht nog niet veel te zien. Hoog tijd om een tipje van de sluier op te lichten, want stil zitten we bepaald niet.</span></span></p> <p><span><span>Samen met Mieke van Dixhoorn uit Den Haag ben ik bezig met een vooronderzoek naar de nieuwe Omgevingswet. Dit is een gigantische decentralisatie van beleid die in 2021 werkelijkheid wordt. Gemeenten krijgen dankzij die overgang veel meer verantwoordelijkheid (en meer werk!) over de omgeving. Bestemmingsplannen bestaan straks niet meer; er moeten zogenaamde omgevingsvisies en –plannen worden geformuleerd. Ook moet de burger over veel meer zaken mee kunnen denken en praten. Een hele klus dus, en het pakket aan regels en wetten dat bij de gemeenten terechtkomt is groot en ondoorzichtig. Wij denken dat het interessant is om de ontwikkelingen nu al te volgen, niet in de laatste plaats omdat de afgelopen jaren al meer decentralisaties hebben plaatsgevonden die niet altijd even goed uitpakten.</span></span></p> <p><span><span>Tegelijkertijd ben ik bezig met bodemvervuiling in Nederland. Per provincie bekijk ik lijsten van plekken die vervuild zijn en ga ik op zoek naar antwoord op de vraag of dat allemaal wel goed gaat. Dit doe ik bijvoorbeeld samen met een regionale krant. Samen met een journalist van die krant schrijf ik dan uiteindelijk een artikel voor die krant. Het kan ook zijn dat ik in zo’n lijst dingen ontdek die ik zelf niet nader kan onderzoeken, dan geef ik de lijst aan een regionaal medium om verder mee aan de slag te gaan.</span></span></p> <p><span><span>Aan de achterkant van deze website en op ons (digitale) kantoor gebeurt dus van alles. Met de blog willen we onze bezoekers graag op de hoogte houden. Laat vooral ook weten wie jullie zijn. En vragen stellen kan altijd!</span></span></p> <p> </p> <p> </p></div></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=96&amp;2=bookmark" token="U_K6hU9Bz_acutigIx12-aNLar5uHnxR6DkNQ7dR4Ww"></drupal-render-placeholder><span class="a2a_kit a2a_kit_size_18 addtoany_list" data-a2a-url="https://lokalezaken.org/web/node/96" data-a2a-title="Wat we aan het doen zijn"><a class="a2a_button_twitter"></a></span><section class="field field-node--field-reageer field-formatter-comment-default field-name-field-reageer field-type-comment field-label-above display-mode-threaded comment-bundle-comment comment-wrapper"> <a name="comments"></a> <h2 class="comment-field__title h3">Reageer</h2> <article role="article" data-comment-user-id="0" id="comment-2" about="/web/comment/2" typeof="schema:Comment" class="comment js-comment comment--type-comment comment--view-mode-default by-anonymous has-title clearfix"> <div class="comment__container"><h3 property="schema:name" datatype="" class="comment__title h4"> <a href="/web/comment/2#comment-2" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Leuk</a> <mark class="comment__new marker marker--success hidden" data-comment-timestamp="1536921043"></mark> </h3> <div class="comment__meta"> <div class="comment__submitted"> <span class="comment__author"><span rel="schema:author"><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Jan (niet gecontroleerd)</span></span> </span> <span class="comment__pubdate">vr, 09/14/2018 - 12:28 <span property="schema:dateCreated" content="2018-09-14T10:28:46+00:00" class="rdf-meta hidden"></span> </span> </div> </div> <div class="comment__content"> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field-comment--comment-body field-formatter-text-default field-name-comment-body field-type-text-long field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div property="schema:text" class="field__item"><p>Wat een leuk initiatief, kan ik ook meedoen. Jan</p> </div></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=2&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="0wkrqX7LZmYciUvIyzv9REgTNyW02S-9pfaRL_mQwug"></drupal-render-placeholder></div> </div> </article> <div class="indented"><article role="article" data-comment-user-id="172" id="comment-3" about="/web/comment/3" typeof="schema:Comment" class="comment js-comment comment--type-comment comment--view-mode-default by-node-author has-title clearfix"> <div class="comment__container"><h3 property="schema:name" datatype="" class="comment__title h4"> <a href="/web/comment/3#comment-3" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Zeker Jan! Je kan lid worden…</a> <mark class="comment__new marker marker--success hidden" data-comment-timestamp="1536921126"></mark> </h3> <div class="comment__meta comment__meta--has-user-picture"> <div class="field field-user--user-picture field-formatter-image field-name-user-picture field-type-image field-label-hidden has-single"><figure class="field-type-image__figure image-count-1"><div class="field-type-image__item"> <a href="/web/user/172"><img src="/web/sites/default/files/styles/thumbnail/public/pictures/2018-09/DSC_0604.JPG?itok=ypMeyRFq" width="66" height="100" alt="Profile picture for user Eva Meesterberends" typeof="foaf:Image" class="image-style-thumbnail" /> </a></div> </figure></div> <div class="comment__submitted"> <span class="comment__author"><span rel="schema:author"><span lang="" about="/web/user/172" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Eva Meesterberends</span></span> </span> <span class="comment__pubdate">vr, 09/14/2018 - 12:32 <span property="schema:dateCreated" content="2018-09-14T10:32:06+00:00" class="rdf-meta hidden"></span> </span> </div> </div> <div class="comment__content"> <p class="comment__parent visually-hidden">Als antwoord op <a href="/web/comment/2#comment-2" class="permalink" rel="bookmark" hreflang="nl">Leuk</a> door <span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Jan (niet gecontroleerd)</span></p><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field-comment--comment-body field-formatter-text-default field-name-comment-body field-type-text-long field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div property="schema:text" class="field__item"><p>Zeker Jan! Je kan lid worden. Zo steun je ons onderzoek en krijg je als eerste ons nieuws te zien!</p></div></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderLinks" arguments="0=3&amp;1=default&amp;2=nl&amp;3=" token="PM1IgByI9HlW9EUF_sF8NrIDAgR8iLbaUbQTu_Nc1XE"></drupal-render-placeholder></div> </div> </article> </div></section> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=96&amp;2=subscribe_node" token="yxyUnNUEkMikwaM5UZr8zYkNNRjC6kgq1D93-xeux_M"></drupal-render-placeholder> Fri, 14 Sep 2018 10:14:52 +0000 Eva Meesterberends 96 at https://lokalezaken.org/web Alle begin is moeilijk https://lokalezaken.org/web/node/95 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Alle begin is moeilijk</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--field-toptitel field-formatter-text-default field-name-field-toptitel field-type-text field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Bureaublog</p> </div></div> </div> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/web/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Pim Peterse</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">do, 09/13/2018 - 11:05</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Toen ik twee jaar geleden een aantal bevriende journalisten vertelde over mijn plannen om een platform voor lokale onderzoeksjournalistiek te willen opzetten, werd ik eigenlijk voor gek verklaard; te groot, te ambitieus, en ze hadden natuurlijk gelijk. De eerste subsidieaanvragen liepen op niets uit omdat ook de subsidieverstrekkers inzagen dat het nergens toe zou leiden, te groot, te ambitieus, wat zou de meerwaarde zijn van zo'n platform? Eén partij zag dat anders.<br /> <br /> Ik heb ruim negen jaar gewerkt op de redactie van een onderzoeksjournalistiek televisieprogramma, waar ik naast de webredactie ook de eerste stappen deed op sociale media. Ik mocht van de toenmalig hoofdredacteur pionieren in het digitale domein.<br /> <br /> Ik werd als betrekkelijk buitenstaander als volwaardig lid door de redactie opgenomen: ik mocht meedenken over de onderwerpen, de invalshoeken, de obstakels; ik zag een zaadje geplant worden en dat er pakweg in drie maanden tijd een volwaardige uitzending tot stand kwam.<br /> Het was vooral deze voorbereidingsperiode die me fascineerde: het presenteren van het eerste A4-tje met de onderzoeksvragen en casussen, de redactievergaderingen waarin de journalisten het vuur aan de schenen werd gelegd door de voltallige redactie, het aanscherpen van de onderzoeksvragen, het aandragen van informatie en het delen van contacten en kennis, maar ook de strijd die de makers soms moesten voeren om een uitzending op de buis te krijgen. Allemaal zaken die het publiek niet te zien krijgt, die zien alleen de uitzending waarin soms een klein tipje van de sluier over het journalistieke proces wordt opgelicht, dat vaak bleef dat hangen in het beeld van de bellende interviewer of een onderzoeker die door stapels documenten ploetert.<br /> <br /> Wat ik altijd mis in en rond de uitzending is juist ontstaansgeschiedenis, ik vind het machtig mooi te zien hoe een uitzending tot stand komt, daardoor begrijp ik bepaalde keuzes die zijn gemaakt: waarom er maar 15 seconden gebruikt werden van dat interview met die wethouder die uren lang aan de tand was gevoeld, waarom anonieme bronnen werden opgevoerd of waarom een journalist undercover gaat. Het onderzoeksproces valideerde het eindproduct. Ik begreep het wel, maar deed de kijker dat ook?<br /> <br /> Ik liet me niet van de wijs brengen door de afwijzingen van de subsidieverstrekkers, samen met onderzoeksjournalist Wil van der Schans, schreef ik een aanvraag voor het DNIfund van Google, als Nederlandse fondsen geen brood zien in een samenwerkingsplatform dan misschien zij wel.<br /> <br /> De plannen groeiden uiteraard, maar altijd houd ik in mijn achterhoofd dat we klein kunnen beginnen, namelijk in de regio, en van daaruit kunnen groeien. We willen niet alleen een platform voor samenwerking, maar ook een presentatieplatform en een gebruikersdatabase dat kan dienen als uitzendbureau voor freelance onderzoeksjournalisten en ondersteunend diensten.<br /> In overleg met Ludovic Blecher van het DNIFund beperken we onze ambities tot een protoype van een werkomgeving en mogen we aan de slag.<br /> <br /> Het Bureau voor Lokale Zaken bestaat uit twee delen: <a href="/de_werkomgeving">een besloten werkomgeving</a> voor journalisten en een presentatieplatform voor het publiek. In het presentatieplatform kun je als bezoeker het actuele onderzoeksproces volgen. We laten zien waar we mee bezig zijn, welke methoden en technieken we gebruiken en tegen wat voor problemen we aanlopen, we laten zien hoe de onderzoeksjournalist te werk gaat.<br /> <br /> Nu zijn we een jaar verder. Het prototype van het platform staat er en we kunnen zo langzaam aan beginnen aan de inhoud.</p> </div></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=95&amp;2=bookmark" token="oAUR6KSWQVHZaIcbaOydZ1xc4lIebNI-CWSFjUHqrF0"></drupal-render-placeholder><span class="a2a_kit a2a_kit_size_18 addtoany_list" data-a2a-url="https://lokalezaken.org/web/node/95" data-a2a-title="Alle begin is moeilijk"><a class="a2a_button_twitter"></a></span><section class="field field-node--field-reageer field-formatter-comment-default field-name-field-reageer field-type-comment field-label-above display-mode-threaded comment-bundle-comment comment-wrapper"> <a name="comments"></a></section> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=95&amp;2=subscribe_node" token="Yu0hafCAAY_C0Z8IKrRD_wNY10xJJty0OhfLJtSRB6k"></drupal-render-placeholder> Thu, 13 Sep 2018 09:05:09 +0000 Pim Peterse 95 at https://lokalezaken.org/web Een jaar bouwen, nu aan de slag https://lokalezaken.org/web/node/102 <span class="field field-name-title field-formatter-string field-type-string field-label-hidden">Een jaar bouwen, nu aan de slag</span> <span class="field field-name-uid field-formatter-author field-type-entity-reference field-label-hidden"><span lang="" about="/web/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Pim Peterse</span></span> <span class="field field-name-created field-formatter-timestamp field-type-created field-label-hidden">wo, 09/12/2018 - 22:48</span> <div class="clearfix text-formatted field field-node--body field-formatter-text-default field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden has-single"><div class="field__items"><div class="field__item"><p>Ruim een jaar geleden begonnen we met het uitwerken van de plannen voor het platform voor lokale onderzoeksjournalistiek, een half jaar geleden begonnen we met bouwen en configureren van de twee platformen: in samenwerking met journalisten ontwikkelden we een onderzoek template waarin meerdere partijen kunnen samenwerken: journalisten, lokale mediaredacties, deskundigen en ons publiek; en bouwden we een presentatie website waarin de verschillende Bureaus voor Lokale Zaken hun werk kunnen presenteren en waarin het publiek onderzoeken kan volgen en aan onderzoek kan bijdragen. Dankzij de financiële steun van het Digital News Initiative Fund (DNIFund) hebben we het afgelopen jaar hieraan kunnen werken.</p> <p>In het onderzoeksdeel van het Bureau voor Lokale Zaken kunnen de deelnemers in een afgeschermd beveiligde digitale werkomgeving ongestoord onderzoek doen: bijvoorbeeld datasets aanmaken, bestanden delen, onderzoeksvragen definiëren, interviews uitwerken, discussiëren en artikelen en scenario's schrijven. Door middel van een notificatiesysteem kunnen ze elkaar op de hoogte houden van de voortgang. Ondertussen is een aantal teams aan het werk en zijn we in gesprek met meerdere partijen om samen te werken: freelance onderzoeksjournalisten, mediaredacties en burgerjournalisten.</p> <p>Persbureau<br /> Op de presentatiewebsite kunnen de Bureauredacties hun werk publiceren, maar dat doen zij niet alleen daar: we willen juist een onderzoeksjournalistiek persbureau zijn voor lokale media, kranten, omroepen. We denken er bijvoorbeeld aan om lokaal onderzoek van bestaande redacties onder de aandacht te brengen en een soort lokaal ANP op te zetten. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen.</p> <p>Het Bureau voor Lokale Zaken wil het publiek in staat stellen om het onderzoek van de journalisten die voor het Bureau werken te volgen en eventueel bij te dragen aan dat onderzoek. De eindproducten zullen we openbaar publiceren, maar het onderzoeksproces zal, indien het onderwerp dat toelaat, in een afgeschermd deel van de website te volgen zijn. Zo blijf je op de hoogte van wat er in jouw stad of regio gebeurt, en krijg je inzicht in het journalistieke proces.</p> <p>We zijn pas net begonnen met de inhoud, de bouw van de platformen nam al onze tijd in beslag, dus er is nu nog niet veel te lezen, maar daar komt snel verandering in, er staan verschillende grote en kleine onderzoeken op stapel. Meer weten? Word lid van het Bureau en kijk achter de schermen.</p> </div></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=102&amp;2=bookmark" token="bX12A9SfCM3HwVfK_6LmtEN8ytQX12IMrNr7hhnQ6T4"></drupal-render-placeholder><span class="a2a_kit a2a_kit_size_18 addtoany_list" data-a2a-url="https://lokalezaken.org/web/node/102" data-a2a-title="Een jaar bouwen, nu aan de slag"><a class="a2a_button_twitter"></a></span><section class="field field-node--field-reageer field-formatter-comment-default field-name-field-reageer field-type-comment field-label-above display-mode-threaded comment-bundle-comment comment-wrapper"> <a name="comments"></a></section> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=102&amp;2=subscribe_node" token="Np68DTYBC9EF1RplNaIw2RnOoU4ONOg23qiCkzoDk1Y"></drupal-render-placeholder> Wed, 12 Sep 2018 20:48:39 +0000 Pim Peterse 102 at https://lokalezaken.org/web