Lopende lokale zaken

Het lijkt erop, als je op onze website kijkt, dat er niet veel gebeurt op het Bureau voor Lokale Zaken. Niets is minder waar. We zijn op de achtergrond druk bezig met een aantal onderzoeken, die om verschillende redenen vertraging oplopen.

RijnlandRoute
Zo zijn we bezig met onderzoek naar de RijnlandRoute. Voor dit project hebben we vijf Wob-verzoeken gedaan bij verschillende overheden. We weten dat de afwikkeling van een Wob-verzoek lang kan duren, maar we hadden er niet op gerekend dat dit meer dan 6 maanden in beslag zou nemen, en we zijn er nog niet. In ons laatste Wob-verslag meldden we dat bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland ons Wob-verzoek heeft afgewezen. We zijn daartegen in bezwaar gegaan. Op 1 augustus zal daarover een hoorzitting plaatsvinden. Dat vertraagt de zaak enorm, immers na de hoorzitting kan het nog zes weken duren voordat er uitspraak wordt gedaan door de bezwaarcommissie en zelfs dan zijn we er nog niet. We houden je via leidse.lokalezaken op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vervuilde grond
Een ander project dat langer duurt dan we hadden verwacht, is een onderzoek naar een vervuilde locatie in Amsterdam. We maken een reconstructie van de sanering van deze locatie en kijken wat de gevolgen zijn van de zogenoemde functiegerichte sanering die daar heeft plaatsgevonden. Op basis van deze casus maken we een scenario (blauwdruk) om vervuilde locaties in Nederland te kunnen onderzoeken. Als we dit scenario klaar hebben, kunnen andere journalisten in hun regio of stad de blauwdruk gebruiken om eenzelfde onderzoek te doen. Op smerige.lokalezaken vertellen we daar meer over.

De werkomgeving
Sinds begin dit jaar maakt het onderzoeksplatform Apache (BE) gebruik van de beveiligde werkomgeving van het Bureau. In vier projecten werken ze samen met lokale journalisten. Apache kreeg begin van het jaar subsidie van het Vlaams Journalistiek Fonds. De eerste ‘Apache Lokaal’ is inmiddels van start gegaan: een onderzoek naar de verkoop van publieke gronden. Samen met Apache kijken we hoe we de werkomgeving kunnen verbeteren en uitbreiden.