Nieuws over lopende projecten van het Bureau

Op weg naar de RijnlandRoute

Pim_op_kantoor

Het kan weinigen in de regio ontgaan: rond Leiden wordt gewerkt aan een nieuwe weg. Deze RijnlandRoute, die Katwijk via de A44 met de A4 verbindt, kent een lange voorgeschiedenis. Die begon volgens sommigen zelfs al honderd jaar geleden. Er is jarenlang verzet geweest, van bewoners en soms van gemeenten. Hoe is hij er dan toch gekomen?

Mediafonds

PZH
De provincie ziet in de ondersteuning van de Zuid-Hollandse journalistiek een provinciaal belang. Journalisten informeren inwoners, controleren het bevoegd gezag, zorgen voor transparantie in het democratisch proces en dragen bij aan het maatschappelijke debat. En dat leidt weer tot meer betrokkenheid van inwoners. Net als overal in het land staan deze functies ook in Zuid-Holland onder druk en daarom ziet de provincie het als haar verantwoordelijkheid om (kwaliteits)journalistiek van lokale en regionale media financieel te ondersteunen.

Oproep

Peilbuis

Pim Peterse en Ingrid de Groot onderzoeken voor het Bureau voor Lokale Zaken wat de gevolgen zijn van de sanering van de Westergasfabriek in Amsterdam-West. Om inzicht te krijgen wat nu werkelijk heeft plaatsgevonden, maken zij een reconstructie van de sanering en kijken zij hoe de nazorg werd en wordt uitgevoerd.

Persbericht Apache Lokaal

apache

Apache Lokaal zit erop. Met steun van het Vlaams Journalistiek Fonds trokken we een jaar lang rond vier thema's de regio in. Dat leverde meer dan vijftig berichten op van overal te lande.

Laat ons even terugblikken.

Een jaar geleden onderzochten we de verkoop van publieke grond door steden en gemeenten. De reeks die we in juni 2019 publiceerden, trok de aandacht van landbouworganisaties, lokale besturen en onderzoekers.

Op weg naar de RijnlandRoute

Het Bureau voor Lokale Zaken doet onderzoek naar de politieke besluitvorming rond de aanleg van de RijnlandRoute, een verbindingsweg tussen Leiden en Katwijk, van de A4 naar de A44. De weg wordt nu aangelegd, maar heeft lang geduurd voordat de eerste schop in de grond ging.

Hier de inleidende podcast van een reeks van vier:

Vrijwilligers gezocht!

Het Bureau voor Lokale Zaken is op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen aan lokaal onderzoek. Vind je het leuk om jaarrekeningen door te spitten? Schrijf je graag teksten voor uiteenlopende doelgroepen? Of wil je gewoon meedenken over journalistieke producties?

RijnlandRoute

Op 24 juli werd de tunnelboormachine (TBM) voor de RijnlandRoute volgens traditie ingezegend door een priester en werd de naam van de boormachine onthuld: zij heet Gaia! Ook werd de beschermvrouwe van de tunnelboorteam van Comol5 voorgesteld. Vanaf begin augustus start Gaia met boren en de locatie van de boormachine kan vanaf 5 augustus online gevolgd worden.

Het lijkt erop, als je op onze website kijkt, dat er niet veel gebeurt op het Bureau voor Lokale Zaken. Niets is minder waar. We zijn op de achtergrond druk bezig met een aantal onderzoeken, die om verschillende redenen vertraging oplopen.

RijnlandRoute

RijnlandRoute

bron: Provincie Zuid-Holland

Wijkraad Stevenshof vraagt de gemeente Leiden om te onderzoeken of de tunnelbak van de Rijnlandroute stiller te maken is. Schrijft het Leidsch Dagblad. De tunnelbak maakt deel uit van de RijnlandRoute, een verbindingsweg tussen de A4 en de A44, die in een boortunnel onder de gemeente Voorschoten wordt aangelegd, maar bij de Leidse wijk Stevenshof in een open bak komt te liggen.

RijnlandRoute

De aankomst van de 13 zwaarste en grootste onderdelen van de tunnelboormachine in de Heavy Lift Terminal van Mammoet in de Schiedamse haven. Van daaruit gingen de onderdelen op diepladers en trailers naar het bouwterrein van de startschacht bij de A4.

Het Bureau voor Lokale Zaken werkt samen met een aantal Leidse journalisten om antwoord te krijgen op de vraag waarom de RijnlandRoute onder Voorschoten in een tunnel wordt aangelegd en bij Leiden (Stevenshof) boven de grond komt in een open bak. Waarom is de tunnel niet doorgetrokken?