Links en meer

Verenigingen
Vereniging Voor OnderzoeksJournalisten (VVOJ)
Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ)

Fondsen
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ)
Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FondsBJP)
Stichting Democratie en Media
Fonds SIDN

Lokale fondsen
Mediafonds Groningen
Leids Mediafonds
Fonds 1818
Luis in de pels


Onderzoek

Bellingcat’s Digital Forensics Tools
De Regioatlas
. Deze atlas brengt regionale samenwerkingsverbanden in kaart
Het CBS, Centraal Bureau Statistiek
www.waarstaatjegemeente.nl
https://data.overheid.nl/
Coelo - Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)
Rekenkamer  Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)