Perbericht VVOJ

Oproep aan Slob: blijf middelen beschikbaar stellen voor onderzoeksjournalistiek

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten betreurt dat voor de ondersteuning van huis-aan-huiskranten en lokale omroepen middelen worden ingezet die zijn bedoeld voor de ondersteuning en stimulering van de onderzoeksjournalistiek.

Hoewel de VVOJ blij is met steun voor lokale media, geeft minister Slob hiermee wel een verkeerd signaal af. Is onderzoeksjournalistiek minder belangrijk in tijden van een crisis? Kritische journalistiek is juist van belang als er maatregelen worden genomen die de persoonlijke levenssfeer van burgers raken. Ook is het de onderzoeksjournalistiek die maatschappelijk relevante onderwerpen blijft volgen die in het coronogeweld worden weggedrukt.

Garantie
De VVOJ verzoekt daarom de minister een garantie af te geven dat er 3,5 miljoen euro beschikbaar blijft voor de onderzoeksjournalistiek, het geld dat oorspronkelijk was bedoeld om structureel de onderzoekjournalistiek te helpen. Daarmee zijn projecten ondersteund van onder meer Follow the Money, de Regionale Publieke Omroep, De Correspondent, Vers Beton, Investico en Local Focus. Door nu gelden terug te trekken, zullen veel van de inmiddels opgezette projecten het niet meer redden, waarmee extra schade wordt toegebracht aan de onderzoeksjournalistiek. De VVOJ treedt daarom graag spoedig in overleg met de minister over deze maatregelen.

Bestuur VVOJ