Persbericht VVOJ

VVOJ Impact

Welke impact heeft diepgravende journalistiek op maatschappij, bestuur en politiek? Maar ook de impact van het vak op de journalist zelf en op onze bronnen komt aan bod. En vanzelfsprekend die op onze lezers, kijkers en luisteraars. Daarbij proberen we ontwikkelingen in de tijd te duiden. Van het aloude objectiviteitsadagium, met de journalist als onaantastbare autoriteit, naar een beroepspraktijk waarin transparantie en rekenschap afleggen vanzelfsprekender worden. En waarin meer en meer collega’s een grotere persoonlijke betrokkenheid aan de dag leggen.

Van het Bureau

Twee teams die voor het Bureau onderzoek doen hebben deze week subsidie aangevraagd bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Regeling onderzoeksjournalistiek): het gaat om onderzoek naar smerige lokale zaken, de zogenoemde spoedlocaties; vervuilde grond die gesaneerd dient te worden, en het project 'Waar is mijn buurthuis' over de veranderde buurthuis cultuur.

Persbericht

FondsBJP

De Regeling Onderzoeksjournalistiek is bedoeld om diepgravende en tijdrovende onderzoeksjournalistieke projecten mogelijk te maken, die uitmonden in audio(visuele) of online producties, (series) artikelen, boeken of andere journalistieke publicaties.

Persbericht

svdj
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stelt per 1 september 2018 een regeling open voor onderzoeksjournalistiek. De bedoeling is om met de beschikbare overheidssubsidie van 2.7 miljoen euro te helpen om onderzoeksjournalistiek op structurele wijze te bevorderen. De nadruk zal daarbij liggen op de regio. Vooralsnog betreft het een pilotjaar.

Uitgelicht

impact

Welke impact heeft diepgravende journalistiek op de maatschappij, het bestuur en de politiek? Wat is de impact op de journalist zelf en de bronnen? En vanzelfsprekend wat is de imapct op de lezers, de kijkers en luisteraars? Dit komt alles komt aan bod tijdens de conferentie van de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten, #VVOJ18,  in Antwerpen op 9 en 10 november 2018.