Persbericht Apache Lokaal

apache

Apache Lokaal zit erop. Met steun van het Vlaams Journalistiek Fonds trokken we een jaar lang rond vier thema's de regio in. Dat leverde meer dan vijftig berichten op van overal te lande.

Laat ons even terugblikken.

Een jaar geleden onderzochten we de verkoop van publieke grond door steden en gemeenten. De reeks die we in juni 2019 publiceerden, trok de aandacht van landbouworganisaties, lokale besturen en onderzoekers.