Sinds de decentralisatie in 2015 krijgen gemeenten veel meer taken, terwijl er voor lokale onderzoeksjournalistiek juist steeds minder geld is. Wie controleert en ontmaskert de graaiende gemeenteraadsleden, de winstbeluste wethouders, de lokale Henry Keizers van Nederland? Om antwoord te krijgen op deze en andere relevante vragen gaat Follow the Money in gesprek met wetenschappers, journalisten en andere mensen uit het veld. Want hoe groot is het probleem eigenlijk? En moeten we kritische regionale journalistiek nieuw leven inblazen?

Wie maakten in 2017 de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen? Tijdens de Avond van de Onderzoeksjournalistiek reikte de VVOJ De Loep 2017 uit aan de journalisten die zich vorig jaar hebben onderscheiden met opmerkelijke publicaties, uitzendingen en digitale dossiers.

Onderzoek

Geef de lokale journalistiek in de Leidse regio jaarlijks een pot geld, zodat het medialandschap niet verder verschraalt. Dat stelt een onderzoeksgroep van de Universiteit Leiden voor. De gemeente Leiden had de universiteit gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een stimuleringsfonds voor de media. Sommige politici maken zich namelijk zorgen over de bezuinigingen die veel media treffen.