Van Bureau Rotterdam

wiv-onderdeloep
Hoe bestrijd je zoiets groots en ongrijpbaars als terroristische aanslagen? Welke plannen maak je als overheid om dit te voorkomen? Waar begint het gedachtegoed voor terroristische aanslagen? Want daar moet het worden aangepakt. Twee derdejaars studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) deden voor het Bureau voor Lokale Zaken in Rotterdam onderzoek naar de radicaliseringsaanpak in het kader van het project Wiv-onderdeloep. Radicalisering is een onderdeel van mens-zijn en maatschappij. Moeten we het normaliseren – of anders gezegd: er luchtiger mee omgaan? Dat misschien niet, maar we schieten nu steeds enorm in de stress.

Bureau publicatie

laat je niet meeslepen

In het kader van het referendum 2018 rond de Wet informatie en inlichtingendiensten (Wiv) heeft stichting Lokale Onderzoeksjournalistiek subsidie gekregen van de referendum-commissie voor een neutrale campagne. Onderzoeksjournalist Wil van der Schans schreef een essay getiteld 'Laat je niet meeslepen' en heeft tijdens zijn onderzoek naar de werkwijze van de inlichtingendiensten onder de nieuwe wet (Wiv) podcasts, video's en artikelen gepubliceerd.

Lokaal

Wiv onder de loep

wiv-onderdeloep
In deze verkenning, vooral uitgevoerd aan de hand van open bronnen, proberen onderzoeksjournalisten Peter Mom en Marco de Lange te schetsen hoe de AIVD in Nederland opereert en hoe de samenwerking met andere, voor een deel regionale en lokale organisaties is geregeld en verloopt. Wat na raadpleging van slechts enkele documenten al kan worden vastgesteld, is dat formele regelingen nogal eens tekortschieten en aanbevelingen om daarin verbetering te brengen, jarenlang niet worden opgevolgd.