Bureau publicatie

Onderzoeksjournalist Wil van der Schans maakt een aantal podcasts over de Wet inlichtingen en veiligheidsdiensten.Wat is het nut en noodzaak van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Wat is nationale veiligheid? En over de politieke invloed op de diensten. 

Bureau publicatie

Bekijk hier alle interviews achter elkaar die het wiv-onderdeloep-team gehouden heeft met betrokkenen. 1 vraag, meerdere antwoorden. Waarom hebben we een inlichtendienst nodig? Wat is nationale veiligheid? Hoe kunnen de diensten de privacy waarborgen? Is de nieuwe wet een sleepnet? Een(1) vraag, vijf antwoorden op video met: Vincent Böhre - Privacy First, Pieter Bindt, hoofd MIVD 2011- 2016, Constant Hijzen, Universitair docent.

Bureau publicatie

laat je niet meeslepen

In het kader van het referendum 2018 rond de Wet informatie en inlichtingendiensten (Wiv) heeft stichting Lokale Onderzoeksjournalistiek subsidie gekregen van de referendum-commissie voor een neutrale campagne. Onderzoeksjournalist Wil van der Schans schreef een essay getiteld 'Laat je niet meeslepen' en heeft tijdens zijn onderzoek naar de werkwijze van de inlichtingendiensten onder de nieuwe wet (Wiv) podcasts, video's en artikelen gepubliceerd.

Lokaal

Wiv onder de loep

wiv-onderdeloep
In deze verkenning, vooral uitgevoerd aan de hand van open bronnen, proberen onderzoeksjournalisten Peter Mom en Marco de Lange te schetsen hoe de AIVD in Nederland opereert en hoe de samenwerking met andere, voor een deel regionale en lokale organisaties is geregeld en verloopt. Wat na raadpleging van slechts enkele documenten al kan worden vastgesteld, is dat formele regelingen nogal eens tekortschieten en aanbevelingen om daarin verbetering te brengen, jarenlang niet worden opgevolgd.